Aktualności


News del 07/12/2018


KOMUNIKAT PRASOWY 5 GRUDNIA 2018

Pod koniec listopada 2018 roku MASCHIO Holding SpA, kontrolowany przez Andreę i Mirco Maschio, przejął większość kapitału zakładowego MASCHIO GASPARDO SpA.

Ta operacja wzmacnia wolę rodziny Maschio, aby kontynuować rozwój Maschio Gaspardo Group, firmy założonej w 1964 roku przez Egidio i Giorgio Maschio. 

Grupa MASCHIO GASPARDO SpA, której dyrektorem jest obecnie Luigi De Puppi, przewiduje zamknięcie 2018 roku ze skonsolidowanym wzrostem obrotów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W szczególności wzrost dochodów o 15% w Unii Europejskiej koniec roku przekroczy 200 milionów euro w porównaniu do 180 milionów euro w 2017 roku. 

Wynik ten został osiągnięty dzięki sile światowej sieci sprzedaży, inwestycjom w rozszerzenie oferty produktowej i innowacji, które spotkały się z dużym sukcesem podczas ostatniej edycji EIMA - Międzynarodowej Wystawy Maszyn Rolniczych i Ogrodniczych - w listopadzie ubiegłego roku w Bolonii.