Aktualności


News del 27/07/2018


WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRUPY MASCHIO GASPARDO ZATWIERDZA BILANS ZA ROK 2017: 

  • SKONSOLIDOWANE OBROTY RÓWNE 324 MILIONÓW EURO
  • GRUPA PONOWNIE OSIĄGA ZYSK OPERACYJNY RÓWNY 5 MILIONÓW EURO PO UPŁYWIE 

3 LAT MIANOWANIE NOWEGO DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO W OSOBIE LUIGI DE PUPPI

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maschio Gaspardo Spa, spółki specjalizującej się w produkcji sprzętu rolniczego do uprawy roli, siewu, pielęgnacji roślin, konserwacji terenów zielonych i maszyn sianokosowych, zatwierdziło dzisiaj sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

Wraz zatwierdzeniem bilansu z dn. 31 grudnia 2017 roku upłynęła również kadencja Dyrektora Zarządzającego Massimo Bordiego. W związku z tym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało nowego dyrektora zarządzającego w osobie Luigi De Puppi.

Grupa, która zatrudnia obecnie 2200 pracowników na całym świecie, z czego 1200 we Włoszech, posiada 7 zakładów produkcyjnych: 4 we Włoszech i 3 za granicą, w Chinach, Indiach i Rumunii, oraz sieć 12 oddziałów handlowych (Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Polska, Turcja, Ukraina, Rosja, Chiny, Indie, Ameryka Północna).

Dane finansowe

Skonsolidowane przychody Grupy Maschio Gaspardo wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 roku 324 miliony euro, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu do 291 milionów w 2016 roku.  

Ten wynik, w kontekście światowego rynku maszyn rolniczych wykazującego znaczne oznaki ożywienia, został osiągnięty dzięki skutecznej sieci sprzedaży obecnej na całym świecie oraz wprowadzeniu nowych produktów na rynek.

Z analizy przeprowadzonej według obszarów geograficznych wynika, że sprzedaż zagraniczna, stanowiąca 82% obrotów Grupy, odnotowała znaczny wzrost w Azji, o 16%, natomiast w Europie Wschodniej wzrost o 22% w stosunku do 2016 roku. W szczególności Indie, w których Grupa jest obecna z zakładem produkcyjnym od 2011 roku, odnotowały wzrost obrotu o 30% w roku 2016.

Na koniec 2017 roku Ebitda wyniosła 32 miliony euro, czyli o 8% więcej niż 29,7 miliona euro na koniec 2016 roku. Grupa powróciła do zysków po trzech latach, odnotowując wynik operacyjny na koniec 2017 roku w wysokości 5 mln euroZadłużenie finansowe netto na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 185 milionów euro, co stanowi poprawę o 4,5 miliona euro w porównaniu z rokiem 2016. Całkowita wartość inwestycji w 2017 roku wyniosła około 11 milionów euro, natomiast wskaźnik Capex/obroty plasuje się na poziomie 3,5%. Wyniki osiągnięte przez Grupę na dzień 31 grudnia 2017 roku są zgodne z celami określonymi w planie operacyjnym na lata 2015-2018.

Powołanie nowego Zarządu Spółki i nowego Dyrektora Zarządzającego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maschio Gaspardo Spa powołało dzisiaj nowy Zarząd Spółki o następującym składzie: Mirco Maschio – Prezes, Giorgio Maschio – Wiceprezes, Andrea Maschio, Martina Maschio, Alberto Baban, Franco Biasutti i Luigi De Puppi pełniący obowiązki nowego dyrektora zarządzającego.

Luigi De Puppi pochodzący z regionu Friuli, absolwent z roku 1942, posiadający dyplom w dziedzinie ekonomii i handlu Uniwersytetu Bocconi oraz w dziedzinie bankowości Uniwersytetu w Udine (dyplom honorowy), dysponuje skonsolidowanym doświadczeniem menedżerskim zdobytym w ważnych włoskich i międzynarodowych firmach, od sektora przemysłowego po sektor ubezpieczeniowy i bankowość, w tym Toro Assicurazioni i Alleanza Toro (jako prezes i dyrektor zarządzający), Banca Popolare FriulAdria (jako dyrektor zarządzający i dyrektor generalny), Zanussi-Electrolux (jako dyrektor zarządzający), Benetton (jako dyrektor zarządzający), Olivetti. Zasiada obecnie w zarządach Gruppo Pittini, IVS, di P. Rosa T.B.M i Calligaris.

Nowy dyrektor zarządzający będzie miał za zadanie kontynuować proces konsolidacji uzyskanych wyników i wyznaczyć nowy etap rozwoju Grupy we Włoszech i na arenie międzynarodowej.

Rodzina Maschio, większościowy akcjonariusz Grupy, dziękuje inżynierowi Massimo Bordi za osiągnięte wyniki i zaangażowanie oferowane w ciągu trzech lat kadencji, podczas której wspólnie zrealizowano bardzo wymagający plan biznesowy, pokonujący trudną sytuację finansową zaistniałą w latach 2013 i 2014 i kładący podwaliny dla nowej trzyletniej konsolidacji i rozwoju.

Były to trzy lata intensywnej pracy i wielkiej satysfakcji – powiedział prezes Maschio Gaspardo Spa, Mirco Maschio – w których wspólnie z kompetentnym i zmotywowanym zespołem osiągnęliśmy nadzwyczajne wyniki”. Zaangażowanie inżyniera Bordi było ostatnim istotnym posunięciem mojego ojca, Egidio, przed jego odejściem od nas – powiedział Andrea Maschio, prezes Maschio Holding – dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni ze znacznego wzrostu wartości grupy w ciągu ostatnich trzech lat.

"Opuszczam firmę, która jest obecnie w lepszej kondycji i z ogromnymi zasobami potencjału. – oświadczył Massimo Bordi. – Realizacja tego złożonego projektu w firmie pełnej energii i entuzjazmu, które pozostawił nam prezes Egidio Maschio, była prawdziwą przyjemnością.”