CERTYFIKACJA

Bezpieczeństwo, gwarancja i wysoka wydajność zostały potwierdzone przez akredytowane jednostki w postaci certyfikatów dotyczących systemów i produktów. Korzystając z zaprojektowanych wewnętrznie systemów kontroli, firma Maschio Gaspardo uzyskała szereg międzynarodowych zatwierdzeń, które gwarantują wysoki standard jakości, ciągłość dostaw, oszczędność energii i ograniczony wpływ na środowisko naturalne.

Nabyta wiedza i ciągłe badanie innowacji technologicznych w zakresie wdrażania nowych rozwiązań pozwoliły Grupie Maschio Gaspardo uzyskać wiodącą pozycję na rynku międzynarodowym: ta polityka doprowadziła fabryki we WłoszechRumunii i w Indiach do uzyskania certyfikatu ISO 9001: 2015.

System zarządzania jakością określa następujące cele:

  • gwarantowanie stale aktualnych, konkurencyjnych produktów zgodnych z obowiązującymi przepisami, będących w stanie zaspokoić wyraźne i dorozumiane potrzeby rynku poprzez monitorowanie procesów i organizacji wewnętrznej,
  • racjonalizacja działalności firmy i zwiększenie jej efektywność poprzez zapobieganie ewentualnym problemom,
  • promowanie systematycznej poprawy we wszystkich sektorach firmy poprzez analizę zadowolenia klientów,
  • ustalenie jedności celów i dążeń w organizacji,
  • ustanawianie wzajemnych relacji biznesowych z dostawcami, mając świadomość, że synergistyczna współpraca z systemami tworzy wartość dodaną i poprawia wydajność procesów,
  • poprawa efektywności systemu poprzez analizę danych pochodzących z audytów wewnętrznych.

Aby osiągnąć te cele, cały personel jest zaangażowany w proces zrozumienia, wdrażania i utrzymywania poziomu jakości poprzez informacje, edukację i system motywacyjny, aby cele firmy stały się osobistymi celami pracowników.