Brony talerzowe-brona talerzowa do szybkiego wymieszania gleby ze ścierniskiem, obornikiem i resztkami kukurydzy